BASIN BÜLTENİ10.3.2016

Barhal Kilisesi Eti Bakır A.Ş. tarafından yenileniyor

Artvin Yusufeli bölgesinin önemli tarihi yapıtı Barhal Kilisesi, Kültür Bakanlığı ve Eti Bakır A.Ş. ortak projesi ile yenileniyor.

Yusufeli ilçesinin 12 km kuzeybatısındaki, Barhal (Altıparmak) Köyü'nde bulunan ve aslı bir manastır olan yapının, günümüze ancak kilise bölümü ulaşabilmiştir. Manastırın 10.yüzyılda 2.Bağrat döneminde, Vaftizci Yahya adına yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Zaman içerisinde bölge halkının ihtiyaçlarından dolayı, cami olarak kullanılmaya başlayan kilisenin planı üç nefli bazilikaldır ve duvarlarla birlikte ölçüldüğünde 28,55x18,65 m. en-boy uzunluğuna sahiptir.

Ülkemizde pek çok sosyal sorumluluk projesi hayata geçiren Eti Bakır A.Ş., bu tarihi değere de sahip çıkarak, Kültür Bakanlığı öncülüğünde kilisenin renovasyon projesini üstlenmiştir. Finansmanının tamamı Eti Bakır A.Ş. tarafından karşılanacak renovasyon çalışmalarının bütçesi 4.5 milyon TL’dir.

Barhal Kilisesini ülkemize ve bölge halkına yeniden kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz.


Eti Bakır A.Ş.